Brain Science: hoe de leeromgeving je creativiteit kan maken of breken

Eén van de thema’s op SXSWedu 2016 is Cognitive Process. Met het cognitieve proces wordt het interne proces bij de mens bedoeld waarbij alles dat wordt waargenomen omgezet wordt in informatie. Door dit proces is leren mogelijk. Hoe de leeromgeving van een leerling en het gebruikte leermateriaal invloed hebben op dit cognitieve proces, wordt in de sessies op SXSWedu belicht vanuit de wetenschappelijke kant.

Ik ben op zoek gegaan naar sessies die zo concreet en praktisch mogelijk op de leeromgeving en leermateriaal ingaan. Op welke manier kan een leeromgeving de creativiteit van leerlingen vergroten? En hoe kun je er als docent voor zorgen dat het materiaal dat je tijdens je lessen gebruikt zo goed mogelijk aansluit bij het leerproces van de leerling?

Designing Environments to Increase Creativity

Het is een beetje een open deur, maar het loslaten van je vaste denkpatroon en meer associatief denken versterkt je probleemoplossend vermogen en creativiteit. Bekijk de dingen eens vanuit een andere invalshoek. Makkelijk gezegd, maar in het dagelijks leven is hier volgens Amy Jorgensen van de Massachusetts College of Art and Design weinig ruimte voor. In haar sessie gaat ze in op hoe je op een laagdrempelige manier kunt spelen met de leeromgeving en met geluid om deze 21st Century Skills te stimuleren.

Media Design for Learners Using Multimedia Theory

Welke inzichten uit de wetenschap zijn er als het gaat om de aansluiting van (digitaal) leermateriaal met het cognitieve proces van een leerling? In deze 15 minuten durende presentatie wordt een aantal principes toegelicht die kunnen helpen bij het ontwikkelen van bijvoorbeeld educatieve video’s of digitaal oefenmateriaal.

Teaching Code is Not About Creating Programmers

Diverse bewegingen pleiten voor een vaste plek voor programmeren in het curriculum. Leerlingen leren programmeren zou niet alleen tot doel moeten hebben om te voldoen aan de vraag vanuit de arbeidsmarkt naar programmeurs en computerwetenschappers. Complexe vaardigheden zoals probleemoplossend vermogen, kritisch denken, etc. komen aan de orde als je leerlingen leert programmeren. Tijdens dit panelgesprek wordt er gekeken naar hoe docenten én ouders programmeren kunnen inzetten om leerlingen te helpen hun probleemoplossend vermogen te ontwikkelen en vertrouwen in zichzelf als digitale makers.

Waarom ga ik naar deze sessies?

21st Century Skills, digitaal leermateriaal en programmeren zijn ook in Nederland zeer actuele onderwerpen in het onderwijs. Voor veel scholen is het nog een hele opgave om deze vaardigheden een plaats in het vaste programma te geven. Ook rondom het ontwikkelen van goed, educatief, digitaal leermateriaal bestaan nog veel vragen. Ik ben benieuwd welke tips ik mee kan nemen!

Foto: Amy Ellinger


◀ Terug naar thema overzicht