Voor iedere school een onderwijs en ict-plan op maat

Veel grote schoolbesturen staan voor een flinke uitdaging: hoe kun je rekening houden met de grote verschillen tussen de onderlinge scholen en tegelijk gezamenlijk stappen zetten om de ambities op het gebied van onderwijsvernieuwing met ict waar te maken? PCBO Apeldoorn is een schoolbestuur met 27 basisscholen en gaat de komende jaren hier samen met IT-Workz mee aan de slag.

De komende drie jaar wordt er samen met alle scholen van PCBO Apeldoorn gewerkt aan een individueel onderwijs en ict-plan. Er zijn kaders gesteld waarbinnen de plannen gevormd moeten worden, maar er is veel ruimte voor de scholen om vanuit hun eigen onderwijsambities hun doelen en behoeften te formuleren. Om dit zo effectief mogelijk te doen, doorloopt iedere school drie verschillende fasen. Van een grondig onderzoek naar de huidige stand van zaken, tot ruimte voor experimenten en pilots. Hierbij zullen we continu evalueren en waar mogelijk zorgen voor synergie tussen de scholen.

Ambities in beeld met de EduCheck

De start van het traject bestaat onder meer uit het uitvoeren van een EduCheck op iedere school. De resultaten van de EduCheck geven inzicht in de huidige stand van zaken én de ambities van de school. Aan de hand van bekende modellen zoals het Vier in Balans-model en de 21st Century Skills kijken we naar de rol van ict in het onderwijs. Deze resultaten vormen de basis voor de volgende stap: het ontwikkelen van een Vier in Balans-actieplan.

Van visie naar actie

Tijdens de tweede fase gaan we met de scholen aan de slag om de visie op onderwijs en de rol van technologie hierbij weer even scherp te krijgen. Dit doen we aan de hand van een creatieve en inspirerende visiesessie die samen met leraren van de school wordt voorbereid en ingevuld. Daarnaast zoeken we de verdieping in één van de andere thema’s van het Vier in Balans-model. Dit model helpt inzichtelijk te maken waar de school het beste aandacht aan kan geven. Bijvoorbeeld een sessie over de infrastructuur of leermiddelen. Zo zorgen we voor een gebalanceerd uitgangspunt voor de volgende fase: het concretiseren van het ict- en onderwijsplan.

Veel vrijheid binnen kaders

PCBO Apeldoorn heeft in een strategisch ict-plan de kaders aangegeven en nagedacht over de ict-voorzieningen die nodig zijn voor de scholen. De hierin beschreven thema’s vormen de basis voor de derde fase van dit project: het concretiseren van de technologische behoeften van de scholen vanuit een onderwijsgedreven aanpak. Alle thema’s worden per school behandeld. In diverse sessies, workshops of pilots kijken we naar de concrete invulling van thema’s zoals de leeromgeving, toetsing en borging en de ontwikkeling van het team. De resultaten en opbrengsten van deze activiteiten vormen de inhoud van het uiteindelijke ict- en onderwijsplan van de school.

Aan de slag!

Samen vormen al deze fasen een aanloop naar een goed onderbouwde invulling van het individuele ict- en onderwijsplan van alle 27 basisscholen van PCBO Apeldoorn. Wij gaan hier met heel veel zin en energie mee aan de slag en zullen tussentijds berichten over de voortgang en ontwikkelingen.

Misschien staat u ook voor de uitdaging om een ict- en onderwijsplan te ontwikkelen voor uw school? Dan weet ik zeker dat we hierbij kunnen helpen! Neem gerust eens contact met ons op hierover.


◀ Terug naar thema overzicht