ICT? Ja, dat staat in het schoolplan hoofdstuk 4 paragraaf 2

Na de kerstvakantie zal menig directeur en/of bestuur weer hard gaan werken om het jaarplan of de meerjarenvisie voor de school of stichting te gaan schrijven. Hierin wil men de visie nog duidelijker neerzetten en vooral de wijze waarop en de route naar het verbeteren van die visie. Iedere schrijver van dit plan is zich bewust dat hierin ook ‘iets over ICT’ gemeld zal moeten worden. Ergens in het plan wordt dan ook een alinea opgenomen over ICT waarin vooral de technische aspecten van ICT beschreven worden. Een enorm gemist kans.

ICT is een van de ultieme middelen om je visie te versterken. Vaster te integreren binnen je onderwijs en ervoor te zorgen dat het je team ontlast zodat zij veel meer met onderwijsinhoudelijke zaken bezig zijn.

Versterken visie: door ICT is er ineens veel meer mogelijk. Met behulp van diverse software kan je leerlingen een veel persoonlijker leerroute laten doorlopen. Je kan veel sneller en eenvoudiger de voortgang van de leerlingen monitoren zodat sneller en adequater optreden mogelijk is om ervoor te zorgen dat de leerlingen niet uitvallen of onderpresteren. Met behulp van ICT kan je nieuwe werelden voor leerlingen ontsluiten zodat zij veel makkelijker en vaker de kans hebben om hun talenten te laten zien en te benutten. Je kan ontwikkelingen op het persoonlijke vlak veel beter bijhouden zodat leerlingen naast een cijferlijst ook met een portfolio met persoonlijke groei de school verlaten.

Integreren in je onderwijs: ICT is volkomen verweven in je dagelijkse bestaan zonder dat je daar apart bij stilstaat. Zo zou het logischerwijs ook in het onderwijs moeten zijn. Geen aparte alinea ergens, maar volkomen verweven in je schoolplan of meerjarenvisie. Door een goed opgeleid team weten ze wanneer ICT een meerwaarde tijdens hun lessen is en vooral wanneer niet. Hoe je het kan inzetten om vaardigheden als samenwerken, feedback en zelfreflectie een structureel onderdeel van het onderwijs te laten zijn. En natuurlijk moet ook het technische gedeelte beschreven zijn, maar als basisvoorwaarde van waaruit de docenten hun onderwijs kunnen geven.

Ontlasten van het team: ICT is het ultieme middel om docenten te ontlasten en te laten doen waar ze goed in zijn; goed onderwijs geven. Zo kunnen diverse software ervoor zorgen dat correctiewerk en de bijhorende administratie voor docenten tot het verleden behoort. De ICT-component zorgt voor het verzamelen van de data en kan dat eenvoudig weergeven zodat de docent de data kan analyseren en daar vooral actie naar kan ondernemen. Door een eenduidig en goed ingerichte ICT-component van het onderwijs te hebben, wordt de voorbereiding voor de docent vereenvoudigd, is de kans om deling van lessen vele malen groter en wordt ICT vooral niet als een belasting maar als een verrijking van het onderwijs ervaren.

Veel scholen en besturen zijn zeer bekwaam om hun visie, de onderwijskundige verbeteringen en de route daarnaartoe te beschrijven. Het integreren van ICT hierin, zodat het een toegevoegde en betekenisvolle onderwijskundige waarde heeft, blijkt voor veel scholen en besturen een stuk complexer. Wees daarin dan ook niet bang om goede extern hulp in te roepen.

Mocht je vragen hebben of ondersteuning willen, neem dan contact met mij op via j.jeurlink@it-workz.nl


◀ Terug naar thema overzicht

Heb je vragen over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Bezoekadres

Ecustraat 9a

4879 NP, Etten-Leur

Nederland

Routebeschrijving

Postadres

Postbus 348

4870 AH, Etten-Leur

088 - 489 6700 info@it-workz.nl