Office 365 voor het onderwijs

Een persoonlijk platform in een veilige en begrijpelijke Microsoft Office 365-omgeving

Heb je vragen, of zin in een kop koffie?

Onno Sidler

Veilige en begrijpelijke


omgeving

Persoonlijk online


dashboard

Praktische inzet in het


onderwijs

Training en


service

Investering in medewerkers

Volgens IT-Workz schuilt het succes van Office 365 niet alleen in de techniek, maar vooral ook in de deskundigheid van de medewerkers met betrekking tot het gebruik. Een duurzame en passende Office 365-inrichting is een randvoorwaarde, maar de training- en adoptiegraad bepalen het werkelijke succes. Hoe zorg je er nou voor dat de aangereikte kennis door medewerkers optimaal wordt benut en omgezet wordt in ervaring?

Een persoonlijk en veilig platform

  • Staat garant voor duurzame Office 365-keuzes

  • Vereenvoudigt en versnelt het inrichtingsproces

  • Brengt grip, overzicht en veiligheid

  • Borgt de continuïteit en het gebruikersgemak


Duurzaam gebruik van Office 365

Onze dienstverlening helpt het onderwijs bij het duurzaam omarmen, uitdenken, inrichten en beheren van de juiste toepassingen en ontwikkelingen:

Praktisch en snel. In een eendaagse pressure cooker-bijeenkomst krijgt de onderwijsinstelling inzicht in Office 365, wat de onderwijsinstelling al gebruikt, welke technische vraagstukken er spelen en welke stappen moeten worden gezet om Office 365 duurzaam in te zetten en te gebruiken.

Een belangrijke eerste stap voor het gebruik van Office 365 is Identity management. Hoe kunnen de gebruikers van de onderwijsinstelling geautomatiseerd aangemaakt worden in de cloud? Indien gewenst kan IT-Workz de onderwijsinstelling adviseren en begeleiden. Met het product IAM-Workz wordt identity- en accessmanagement door IT-Workz verzorgd.

Met een onderwijskundige blik kijken we naar de Office 365-productsuite en de wensen van de onderwijsinstelling. Tijdens een beleidssessie wordt samen met een technische en een onderwijskundige consultant gekeken naar verschillende vraagstukken: Moet er door studenten en docenten worden samengewerkt met Microsoft Teams? Hoe delen we documenten veilig met elkaar? Mogen externen in onze omgeving? Hoe krijgen we meer grip op onze omgeving? Met de verzamelde informatie gaan we aan de slag en IT-Workz richt Office 365 op een snelle en efficiënte manier in.

Een passende Office 365-inrichting is een randvoorwaarde, maar hoe zorg je voor deskundigheid van de medewerkers met betrekking tot het gebruik? Traditioneel laat de jaarplanning hooguit één à twee trainingsmomenten toe. Zou het niet fantastisch zijn als medewerkers zelf bepalen wanneer het relevant is om bepaalde Office 365-kennis en -ervaring op te doen? Wanneer ze de hele dag toegang krijgen tot voorbereidende en coaching on the job ondersteuning?

 

Naast to the point visievorming en trainings- en inrichtingstrajecten biedt IT-Workz het onderwijs een uniek Office 365-kennisvangnet. Medewerkers krijgen toegang tot de Office 365-specialisten van IT-Workz, mensen met een onderwijshart. Zij zijn tijdens werkdagen bereikbaar van 8:00u tot 17:00u. Of het nou een gebruikersvraag betreft over de handigste manier om bijlagen op te slaan in OneDrive, of uitleg nodig is over de aanmaak van een Teamsite; IT-Workz helpt je verder.

Medewerkers leren op deze manier dagelijks nieuwe relevante features kennen en hun vertrouwen om Office 365 daadwerkelijk in te zetten in de les groeit.

 

Als dedicated Office-365 partner krijgt IT-Workz dagelijks meer inzicht in de actuele wensen en behoeften van de onderwijsinstelling en gebruikers. Wij zij door Microsoft erkend als officiële trainingspartner op het gebied van onderwijs. Dit geeft ons de mogelijkheid om onze klanten nog beter te begeleiden.

Het Office 365-platform van Microsoft biedt steeds weer nieuwe mogelijkheden om nog beter samen te werken, te communiceren, kennis te ordenen én uit te wisselen. IT-Workz houdt de Microsoft-updates wekelijks bij, bepaalt de impact ervan voor de schoolomgeving en geeft advies.

De Office-diensten zijn te bereiken via een persoonlijk online dashboard. Speciaal voor onderwijsinstellingen is deze nieuwe digitale leer- en werkomgeving Campuz365 ontwikkeld. Lees meer over de DLWO voor het onderwijs.

Trainingspartner voor het onderwijs

Microsoft Education Training Partner

Wij zij door Microsoft erkend als officiële trainingspartner op het gebied van onderwijs. Dit geeft ons de mogelijkheid om onze klanten nog beter te begeleiden. De trainingen worden afgestemd op de behoefte en de omgeving van de school en worden zowel op de eigen locatie gegeven als in het Onderwijslab bij IT-Workz in Etten-Leur. Je kunt ook een Customer Immersion Experience (CIE sessie) bij Microsoft in Amsterdam bijwonen. In zo’n sessie, door ons gefaciliteerd, maak je kennis met de mogelijkheden van Office 365 en kun je voorafgaand aan het inrichtingsproces binnen jouw eigen school ervaren welke onderdelen voor jullie organisatie de beste oplossing is. 

Heb je vragen over dit product? Neem dan contact met ons op.

Onno Sidler

consultant Innovatie