Van lockdown naar hybride onderwijs

Onderwijsgroep Galilei trekt lering en pakt door

Heb je vragen over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op:

Onderwijsgroep Galilei trekt lering uit lockdown en pakt door met digitaal onderwijs

Onderwijsgroep Galilei uit Brielle was, zonder dat ze het zelf wisten, volledig voorbereid op de lockdown die medio maart het (onderwijs)land platlegde. Ook de scholen van Galilei hebben de deuren inmiddels weer geopend, maar puur klassikaal onderwijs uit boeken lijkt verleden tijd. Binnen Galilei wíl men daar niet eens meer naar terug. Paul Schoemaker, beleidsmedewerker Inkoop en ICT van Onderwijsgroep Galilei, gaat onder meer in op de periode vóór medio maart en hoe hun moderne onderwijsomgeving niet alleen gepersonaliseerd leren mogelijk maakt, maar ook een rol kan spelen in bijvoorbeeld het oplossen van het lerarentekort.

 

 

Het tweede kwartaal van 2020 was een uitdagende en ontzettend leerzame periode, erkent
Paul Schoemaker. Hij is als beleidsmedewerker Inkoop en ICT werkzaam op de bestuursdienst van Onderwijsgroep Galilei, een onderwijsinstelling met vijf locaties, ongeveer 5.000 leerlingen en 700 medewerkers. “We hebben inmiddels uitgebreid op die periode teruggekeken en alle positieve ervaringen en leerpunten meegenomen naar het huidige schooljaar, 2020/2021.” 

Tijdens de lockdown als gevolg van de corona-uitbraak werkten alle leerlingen en medewerkers met elkaar op afstand samen via Microsoft Teams. Nu de onderwijslocaties weer open zijn, is het lesgeven weer primair verschoven naar het klaslokaal. Binnen Galilei heeft Microsoft Teams echter op allerlei manieren zijn plek veroverd. “Microsoft Teams biedt nu bijvoorbeeld ook een uitstekende uitkomst om lessen door te laten gaan, wanneer een docent genoodzaakt is om thuis te blijven, maar wel les kan geven”, omschrijft Paul Schoemaker één van de lessen die is getrokken uit de lockdown. “Zoals Teams ook meer en meer dé plek wordt waar leerlingen en docenten samenkomen, om met elkaar te communiceren en samen te werken. Op school én thuis.”

 

MY College is een van de locaties van onderwijsgroep Galilei waar gewerkt wordt met Teams en Office 365 voor een moderne onderwijsomgeving. 

 

Digitaal samenwerken
Om het succes van het digitaal onderwijs binnen Onderwijsgroep Galilei te kunnen verklaren, moeten we enkele stappen terug in de tijd zetten. Schoemaker: “Gezien de omvang van onze scholengroep zijn we aanbestedingsplichtig. In 2018 besloten we onze ICT-aanbesteding in drie segmenten op te delen, van elkaar los te koppelen en apart uit te vragen: data, werkplekken en toegangscontrole. We zochten daarbij naar een partij die méér is dan alleen een werkplekbeheerder.” De keuze viel op IT-Workz en Schoemaker kon zich geen betere samenwerking wensen. Schoemaker: “IT-Workz beheert onze werkplekken én denkt ook echt vanuit het perspectief van het onderwijs met ons mee over bestaande en toekomstige oplossingen voor onze onderwijsgroep.”

 

In 2019 werd vervolgens alle data naar de cloud gebracht en Office 365 als digitale leer- en werkomgeving verder binnen de scholengroep doorgevoerd. Met als concreet doel: moeiteloos digitaal samen kunnen werken. Ook de uitrol van Microsoft Teams speelt daarin een cruciale rol. Schoemaker: “Al in augustus 2019 startten we met het vertrouwd maken van docenten en medewerkers met Microsoft Teams.” Zonder dat Schoemaker en de onderwijsgroep het doorhadden, waren ze op die manier perfect voorbereid op wat er medio maart stond te gebeuren.

 

“Teams wordt meer en meer dé plek waar leerlingen en docenten samenkomen, om met elkaar te communiceren en samen te werken. Op school én thuis”

 

 

Klaar voor digitaal onderwijs
Op 1 maart 2020 stond er daardoor een infrastructuur die onderwijs op afstand moeiteloos mogelijk maakt. “In de voorjaarsvakantie heeft IT-Workz nog de 1750 werkplekken binnen onze onderwijsgroep opnieuw ingericht. Zonder dat we wisten van de corona-perikelen, waren we er dus klaar voor om digitaal onderwijs te verzorgen, binnen een digitale leer- en werkomgeving die daar volledig op is ingericht.” Waarbij iedere school binnen Onderwijsgroep Galilei de ruimte kreeg om hier zelf invulling aan te geven. “We hebben vijf verschillende locaties, met leerlingen die heel uiteenlopende leerbehoeften hebben. Aan een havist geef je natuurlijk op een andere manier les dan aan een leerling in het praktijkonderwijs. Docenten en scholen kregen de ruimte om zelf uit te zoeken hoe ze hier invulling aan wilden geven tijdens de lockdown.”

 

Zowel op school als thuis werken leerlingen samen met digitaal onderwijs en applicaties afgestemd op de gebruiker. 

 

E-coaches vervulden cruciale rol
Een cruciale rol bij het vinden van een geschikte onderwijsinvulling met behulp van Teams is weggelegd voor de E-coaches binnen Galilei. “Zij vormen een aparte groep aan medewerkers binnen onze onderwijsgroep, die écht een cruciale rol hebben gespeeld bij het uitrollen van Teams binnen Galilei en het stimuleren van de adoptie, nog vóór de lockdown. En toen we eenmaal vanuit huis aan het werk waren, hebben zij de docenten binnen hun onderwijslocatie meegenomen in hun zoektocht naar een passende werkwijze voor de school.”

 

Concreet betekende dit onder meer het verzorgen van trainingen en het verstrekken van informatie richting hun collega’s. “Maar ook het bieden van hulp aan docenten die wat meer aandacht nodig hadden.” Daarnaast hebben deze E-coaches de basis-infrastructuur van Teams ingericht voor hun scholen. Schoemaker: “Ze hebben bijvoorbeeld keuzes gemaakt wat betreft de klassenopbouw in Teams.”

 

“Tijdens de lockdown is voor ons duidelijk geworden dat lesgeven via Microsoft Teams een uitstekende aanvulling vormt op het klassikale onderwijs zoals we dat vroeger kenden”

 

Hybride leren en werken maakt meer mogelijk
Digitaal onderwijs is here to stay, stelt Schoemaker. Binnen Onderwijsgroep Galilei is men er in ieder geval van overtuigd dat onderwijs op locatie prima kan worden gecombineerd met lessen volgen thuis, of op andere onderwijslocaties. “Tijdens de lockdown werd ons duidelijk dat lesgeven via Microsoft Teams een uitstekende aanvulling vormt op het klassikale onderwijs zoals we dat vroeger kenden”, omschrijft Paul Schoemaker het positivisme dat rond Microsoft Teams heerst. “We gebruiken Microsoft Teams nu naast het klassikaal onderwijs, maar zien Teams ook als een volwaardige vervanging van klassikaal onderwijs op locatie.”


Zoals in het geval van de docent die inderdaad noodgedwongen vanuit huis les moet geven. Maar er zijn meer concrete toepassingen te bedenken. Schoemaker: “Het toekomstplaatje is toch wel dat we lesmateriaal over de verschillende scholen heen in willen zetten. Als je op de ene locatie slechts vier leerlingen hebt die bijvoorbeeld Frans willen volgen, terwijl dit er op een andere locatie vijftien zijn, zorg je met digitaal onderwijs ervoor dat ook die vier leerlingen hun vak naar keuze kunnen volgen. Iets wat eerder fysiek, vanwege de afstand, niet mogelijk was.” Met Microsoft Teams behoren maatwerkonderwijs en persoonlijk onderwijs dus tot de mogelijkheden.

 

Digitaal onderwijs is here to stay - Onderwijsgroep Galilei

 

Kaders en afspraken staan, concrete invulling is aan de scholen
Wanneer het aankomt op beleid, geeft Schoemaker aan dat de Bestuurdienst, met de keuze voor Office 365 en Microsoft Teams, duidelijke kaders biedt aan de scholen over de te gebruiken tools. Hoe scholen dit vervolgens concreet inrichten, dát laat de Bestuurdienst aan de scholen zelf over. Schoemaker: “De infrastructuur staat en de kaders waarbinnen de scholen kunnen opereren zijn duidelijk. Maar we schrijven hen bijvoorbeeld niet voor welke devices zij moeten gebruiken. Binnen één school maken alle leerlingen gebruik van iPads, terwijl men binnen een andere school weer heeft gekozen voor ChromeBooks.” De rol van de Bestuursdienst is in die zin faciliterend. “Wij zorgen voor de kaders en een top notch infrastructuur, zodat onze scholen in staat zijn om digitaal leren en samenwerken, zowel thuis als klassikaal, optimaal mogelijk te maken.”

 

Systeembeheerders zijn nu aan zet
In de transformatie van klassikaal lesgeven, via onderwijs op afstand, naar hybride onderwijsvormen, verandert er niet alleen veel voor docenten en schoolbestuurders, maar ook voor de afdeling ICT. Schoemaker: “Zes jaar geleden functioneerden alle scholen nog compleet los van elkaar. Dat zijn we vijf jaar geleden gaan centraliseren: de slimme systeembeheerders met een eigen netwerk mochten vanaf dat moment eigenlijk niets meer: hun functie veranderde sterk. Maar daarmee hebben we wel meer eenheid en standaardisatie gerealiseerd.”
Nu zijn de ICT’ers in staat om binnen de, samen met IT-Workz, vastgestelde kaders hun eigen invulling te geven aan de infrastructuur en de onderwijsomgeving van hun school. “Ze zijn nu functioneel beheerders, die de vrijheid krijgen om, binnen de infrastructuur die we hebben opgebouwd, zelf te sturen op ICT-beleid en oplossingen.” Die vrijheid bevalt de ICT’ers van de scholengroep. “Moesten zij zich eerder houden aan de werkwijze van onze vroegere beheerpartij, nu hebben ze weer de ruimte om zaken zelf op te pakken.” Op het gebied van infrastructuur levert dit ook nog eens fikse besparingen op. 

 

"Het onderwijs is tot veel in staat. Had je me drie jaar geleden verteld dat we wekenlang vanuit huis zouden werken en leren, dan had ik je voor gek verklaard."

 

IT-Workz denkt mij vanuit onderwijs en innovatie
Schoemaker schroomt in ieder geval niet om de hulp van IT-Workz in te roepen. “IT-Workz kan ons, buiten hun fysieke beheertaak om, adviseren en begeleiden in het digitaal transformeren van onze werkwijzen en de manier van lesgeven.” In zijn ogen zit daar dé meerwaarde van IT-Workz in. “IT-Workz toont iedere keer aan dat ze zelf óók uit het onderwijs komen en beschikken over een visie op de toekomst van het onderwijs; daar profiteren wij als onderwijsgroep weer van.”

 

Benieuwd welke stappen jouw onderwijsinstelling nog moet zetten om hybride lesgeven concreet en toekomstbestendig vorm te geven? Doe dan onze online test. Nieuwsgierig naar welke stappen er vervolgens nodig zijn? Lees dan onze whitepaper of download de bijbehorende routekaart ‘op weg naar het moderne klaslokaal’.

Heb je vragen over dit onderwerp?
Neem dan contact met ons op via de onderstaande button.

Naar contactformulier