CodePact en Mediawijzer.net presenteren plan Samen Digiwijzer

CodePact is onderdeel van het Platform voor de Informatiesamenleving (ECP) en is de drijvende kracht achter de Codeweek 2017. Maar er is meer nodig dan een (ruime) week aandacht voor programmeren om dit de plek te geven in het onderwijs die het verdient. Daarom lanceert CodePact samen met Mediawijzer.net het plan 'Samen Digiwijzer: alle kinderen digitaal vaardig'.

De Codeweek is een landelijke campagne die leerlingen en docenten in het po en vo laat kennismaken met alle facetten van digitale geletterdheid. In de Codeweek worden door het hele land diverse activiteitengeorganiseerd. Zo kunnen leerlingen kennis maken met Scratch, een Masterclass Programmeren volgen of tijdens de Herfstvakantie op Codekamp. Erg leuk en een heel goed initiatief, maar om 'digitale geletterdheid', waar leren programmeren een onderdeel van is, op te nemen van het reguliere curriculum van het onderwijs is er meer nodig. 

Structurele aandacht voor digitale geletterdheid

Naast de jaarlijkse aandacht die aan dit onderwerp wordt gegenereerd door de Codeweek, werkt CodePact ook aan structurele inbedding van digitale geletterdheid in het curriculum. Samen met de PO-Raad en Curriculum.nu wordt momenteel het curriculum voor het primair onderwijs herzien. En digitale geletterdheid is een van de speerpunten van de ontwikkelaars.

Mary Berkhout, programmamanager van Mediawijzer.net geeft aan dat het hard nodig is om hier nu mee aan de slag te gaan: "Als we nu niets doen verlaat een hele generatie het onderwijs zonder dat er op school aandacht is besteed aan digitale geletterdheid." Vanuit Mediawijzer.net ziet zij dat er een kloof ontstaat tussen degene die vanuit huis deze vaardigheden wel meekrijgen, en jongeren bij wie dit niet het geval is. "Jongeren zijn behoorlijk vaardig in het gebruik van sociale media en weten prima wat wel en niet veilig is online. Maar het ambitieniveau daarboven ontbreekt op veel scholen: creatief gebruik van internet en multimedia, produceren in plaats van consumeren en het opbouwen van een online netwerk vinden zij veel moeilijker. Kinderen die hier thuis ook niet in gestimuleerd worden blijven achter."

Samen Digiwijzer!

Het plan "Samen Digiwijzer" bestaat uit een aantal onderdelen. Een eerste belangrijke stap is om samen met de kernpartners, zoals bijvoorbeeld Google, IBM, Vodafone-Ziggo, de PO-Raad, ECP en Microsoft, te inventariseren wat er al gebeurt op het gebied van digitale geletterdheid op de scholen. Door te kijken wat er nodig is op de scholen, van bestuursniveau tot in de klas, kunnen de partners gerichte ondersteuning bieden. De 'Circle of Support' moet deze ondersteuning gaan bieden. 

Deze circle of support bestaat uit een brede samenwerking, van het bedrijfsleven en de overheid tot organisaties zoals IT-Workz die dicht op het onderwijs opereren, en gaat ervoor zorgen dat dit plan een succes wordt. Hiervoor zijn natuurlijk nog wel de nodige hobbels te nemen en flinke stappen te zetten, want volgens een eerste inventarisatie is namelijk nu ongeveer slechts de helft van de Nederlandse basisscholen wel eens met het onderwerp 'leren programmeren' aan de slag geweest. Van eenmalige projecten tot enkele voorlopers die al een doorlopende leerlijn hebben geïmplementeerd. Maar nog lang niet voldoende dus!

Eerst de basis op orde

Tijdens een afrondende discussie met de aanwezigen werd duidelijk dat er nog veel uitdagingen, maar ook kansen liggen. Zo kunnen scholen heel goed gebruik maken van het (gratis) aanbod van Mediawijzer.net en kunnen bibliotheken helpen met onderwerpen als informatievaardigheden. Een van de belangrijkste aandachtspunten is echter dat op school eerst de basis op orde moet zijn: een snelle en stabiele internetverbinding, voldoende computers per leerling en leraren met de juiste (basis-)kennis op het gebied van digitale geletterdheid.

IT-Workz is in staat om op al deze gebieden het onderwijs te ondersteunen: van een stabiel ict-fundament (zie ook het Technologiekompas voor het Onderwijs van Kennisnet) tot het verzorgen van inspirerende ontwikkeltrajecten voor leraren. Zorg dan ook dat je nu nadenkt op school over de manier waarop digitale geletterdheid past binnen de visie van de school. Er is veel mogelijk en wij helpen hier graag bij!


◀ Terug naar thema overzicht