De digitale generatie heeft nog veel hulp nodig

De Week van de Mediawijsheid is weer gestart. Van 17 tot 24 november is er landelijk extra aandacht voor dit belangrijke thema. Kennisnet en Mediawijzer.net trappen deze week af met onder meer de publicatie van twee onderzoeken. De conclusie is niet verrassend, maar wel heel actueel: "Jongeren zijn minder digitaal vaardig dan ze zelf denken."

De meeste jongeren hebben bijvoorbeeld moeite met het inschatten van betrouwbare informatie, een competentie die van belang is voor het herkennen van nepnieuws. Dat blijkt uit twee complementaire onderzoeken die vandaag bij de start van de Week van de Mediawijsheid zijn gelanceerd: de ‘Monitor Jeugd en Media 2017’ van Kennisnet en ‘Vanzelf Mediawijs? 2017’ van Mediawijzer.net. 

De rol van het onderwijs bij Mediawijsheid

School speelt nu slechts een kleine rol in het bijbrengen van digitale vaardigheden, zo laten de onderzoeken zien. Jongeren doen hun vaardigheden vooral in hun vrije tijd op en ervaren daarbij weinig uitdaging. De sociale omgeving waarin zij opgroeien is daardoor van grote invloed op de manier waarop zij met media omgaan.

Er dreigt hierdoor een kloof te ontstaan tussen kinderen met hoger opgeleide ouders en kinderen met lager opgeleide ouders, zo ziet Remco Pijpers, strategisch adviseur digitale geletterdheid bij Kennisnet en verantwoordelijk voor de ‘Monitor Jeugd en Media’. “Het mag niet zo zijn dat het nest waaruit je komt, bepaalt in hoeverre je je digitaal staande kunt houden”, zo zegt Pijpers. Volgens hem is het goed dat digitale geletterdheid een vast onderdeel van het curriculum wordt.

Kennisnet krijgt ook steeds meer vragen van scholen over digitale geletterdheid. Scholen willen werk maken van het thema, maar zoeken nog naar effectieve manieren om dat te doen. Mary Berkhout, programmadirecteur van Mediawijzer.net, beaamt dit. “Scholen spelen een belangrijke rol in het voorbereiden van de jongste generaties op het leren, werken en leven in de 21ste eeuw. Jongeren geven in het onderzoek van Mediawijzer.net aan dat het onderwijs te weinig aansluit bij hun belevingswereld.

Verplicht onderdeel van het curriculum

In aanloop naar de komende curriculumherziening wordt digitale geletterdheid een verplicht onderdeel. Maar om daar in de onderwijspraktijk ook effectief mee aan de slag te gaan moet er binnen de scholen nog veel gebeuren. IT-Workz wil hier bij helpen door scholen te begeleiden op dit gebied. Van het ondersteunen van leraren bij het ontwikkelen van kennis en vaardigheden op dit gebied, tot het vormgeven van een duidelijke visie die aansluit bij deze ontwikkelingen.

Over de Week van de Mediawijsheid 2017

Van 17 tot en met 24 november 2017 vindt de Week van de Mediawijsheid plaats. Het thema luidt: ‘Generatie Media: samen mediawijs’. De campagneweek gaat van start met het Mediawijsheid Debat op vrijdag 17 november in het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid en wordt een week later afgesloten met de Onderwijsconferentie digitale geletterdheid van Kennisnet in samenwerking met Beeld en Geluid, Mediawijzer.net en SLO, eveneens in Beeld en Geluid. Tijdens de week roept Mediawijzer.net docenten, professionals, ouders, kinderen en jongeren op om zowel thuis als in de klas samen in gesprek te gaan over ons online gedrag en mediawijze vaardigheden.

Maar ook na deze week is dit thema natuurlijk reuze belangrijk. Wil je hier ook duurzaam mee aan de slag? Laat het me weten! 


◀ Terug naar thema overzicht