Hoe ga je als school om met cyberpesten?

Grooming, bezemen, cyberbaiting, sexting. Sinds de komst van internet en sociale platformen als Twitter, whatsapp en Facebook is er een online uitingsvorm van pesten gekomen: cyberpesten. Wat kun je als schoolorganisatie doen tegen cyberpesten en hoe kun je dit bespreekbaar maken in de klas?

Vormen van cyberpesten

Cyberpesten, ook wel digitaal pesten of digipesten genoemd, zijn vormen van pesterijen die gebruik maken van ICT (zoals internet, smartphone of p.c.) om anderen lastig te vallen, te bedreigen of te beledigen. Slachtoffers van cyberpesten worden vooral belaagd via sociale netwerken. Veel vaker dan via bijvoorbeeld e-mail of telefoon.

Cyberpesten uit zich op verschillende manieren. Bijvoorbeeld via tekst (dreigtweets), beeldmateriaal (intieme foto- of videobeelden openbaar maken), uitsluiten (blokkeren in social media), misbruik van privé gegevens (inlogaccounts) of haatcampagnes via social media.

 

Verschillen

Pesten via internet kent een aantal duidelijke verschillen ten opzichte van het traditionele pesten:

  • Bij cyberpesten kun je elkaar niet zien. Cyberpesten wordt daarom als indringender ervaren dan fysiek pesten, omdat de dader vaak anoniem blijft.
  • Niet alleen fysiek of sociaal dominante personen doen aan cyberpesten. Door de kennis die de dader heeft van het internet, voelt die zich vaak machtiger dan het slachtoffer. Een cyberpester denkt dan ‘veilig vanachter de computer’ zijn slag te mogen slaan. Dat uit zich bijvoorbeeld in dreigementen als “pas op of ik blokkeer je Facebook account”.
  • Cyberpesten is niet terug te draaien: Vaak blijven de gegevens op internet gewoon bestaan, zodat het slachtoffer er jaren nadien nog mee geconfronteerd kan worden.
  • De impact van cyberpesten is groter dan van gewoon pesten. Via het internet zijn er immers veel meer toeschouwers!

 

Cyberpesten en het onderwijs

Schoolorganisaties  krijgen meer en meer mee te maken met de gevolgen van cyberpesten. In bepaalde gevallen mondt het cyberpesten zelfs uit in een fysieke escalatie op school of in de omgeving. Sommige scholen begrijpen nog niet altijd goed wat van hen wordt verwacht als het gaat om het bijsturen van cyberpesten. Heel gek is dat niet: volwassenen hebben hiervoor geen referentiekader uit hun eigen jeugd.

Er is grote behoefte aan handvatten om jongeren goed te begeleiden in het herkennen van digitaal pesten en hoe daarmee adequaat kan worden omgegaan.  Bovendien is een school verplicht een veiligheidsplan op te stellen om de fysieke en sociale veiligheid op school te waarborgen. Voorkomen van (cyber)pesten hoort hier ook bij.  Het Platform Veiligheid Mbo heeft in 2010 een pestprotocol voor het middelbaar beroepsonderwijs gepubliceerd. In het protocol staan duidelijke regels over hoe studenten en personeel respectvol met elkaar moeten omgaan. In het pestprotocol staat ook een voorbeeldcontract dat de instelling met de leerling kan afsluiten. De leerling verklaart hierin dat hij/zij zich respectvol gedraagt tegenover medeleerlingen en onderwijspersoneel.

Kennisnet heeft  speciaal voor docenten een digitale brochure opgesteld met praktische tips over hoe je cyberpesten in de klas bespreekbaar kunt maken.

IT-Workz heeft twee gecertificeerde mediacoaches in dienst, die u kunnen ondersteunen en wegwijs maken op het gebied van het integreren van social media en mediawijsheid binnen uw onderwijsorganisatie. IT-Workz geeft tevens door middel van diverse aansprekende workshops praktische handvatten om kritisch, bewust en actief met media om te gaan. Meer details vindt u hier: /kennis-aandacht/trainingsaanbod/mediawijsheid

Er is tevens een aantal goede websites die de docent en de onderwijsorganisatie op weg kan helpen bij het vormen van een visie op dit probleem. Ze bieden ook praktische tips  bij het omgaan met cyberpesten. Kijk bijvoorbeeld eens op:

www.vraaghetdepolitie.nl

www.meldknop.nl

www.pestweb.nl

www.newkidsontheweb.nl

www.keepcontrol.eu

www.digibewust.nl

 

Pesten is van alle tijden. Cyberpesten is van deze tijd. Blijft u ook bij de tijd?

 


◀ Terug naar thema overzicht