Top 5 websites over online pesten

Aandacht vragen voor het thema online pesten is en blijft belangrijk. De Week Tegen Pesten (19 tot en met 23 september 2016) staat dit jaar in het teken van de docent met het thema #jedoetertoe.

Er zijn gelukkig uitstekende websites die je als docent kunt bekijken of kunt adviseren aan je leerlingen wanneer zij met online pesten geconfronteerd worden. Hieronder een Top 5 van handige sites die je kunt bezoeken.

1. Stichting school en veiligheid

www.schoolenveiligheid.nl
Stichting School & Veiligheid ondersteunt scholen bij het bevorderen van een sociaal veilig klimaat door het geven van actuele informatie en advies via de website, trainingen, conferenties, een kennisbank en een helpdesk. De stichting richt zich op schoolleiders, docenten, vertrouwenspersonen, ouders en leerlingen en wordt gesubsidieerd door het Ministerie van OCW. Op het gebied van (online) pesten zijn heeft deze organisatie twee specifieke “subsites” gebouwd, waarbij een zich richt op de doelgroep docenten en de ander meer gericht is op ondersteuning van leerlingen:

  • www.weektegenpesten.com
    Deze site is onderdeel van Stichting School en Veiligheid en specifiek gericht op ondersteuning van docenten. Je wordt uitgenodigd om door middel van een online test te ontdekken wat je “leraarstijl” is. Op basis van de uitslag van de test ontvang je tools die direct kunnen worden ingezet in de klas. Verder vind je een aparte sectie “uit de praktijk” waarin alle initiatieven in het land op het gebied van pesten verzameld worden.
  • www.pestweb.nl
    Pestweb is ook onderdeel van Stichting School en Veiligeid en is specifiek gericht op leerlingen/jongeren. Als docent kun je deze site tippen aan je leerlingen. Je kunt bij Pestweb terecht als je zelf gepest wordt, als je iemand kent die gepest wordt of als je zelf pest. De site helpt je op weg met tips om pesten te stoppen. Pestweb is onderdeel van School en veiligheid.
2. Vraag het de politie

www.vraaghetdepolitie.nl
Deze website van de politie biedt goede informatie over uiteenlopende vragen op het gebied van (online) pesten. Deze site is met name handig omdat helder wordt beschreven wanneer en welke vormen van pesten strafbaar zijn. Verder kun je op deze site elke dinsdag en donderdag tussen 19 uur – 21 uur chatten met een medewerker.

3. Meldknop

www.meldknop.nl
Meldknop.nl is een initiatief van Veilig internetten en wordt ondersteund door de politie. De website van Meldknop biedt jongeren tussen 11 en 16 jaar direct informatie en hulp wanneer er iets vervelends gebeurt op internet. Via Meldknop.nl kunnen jongeren niet alleen informatie krijgen over problemen op internet, je kunt ook per e-mail of telefoon direct hulp inroepen van deskundigen van organisaties als de Kindertelefoon en Pestweb. Bij ernstige gevallen kun je aangifte doen bij de politie.

4. Stichting Stop Pesten Nu

www.stoppesten.nu
Stichting Stop Pesten Nu zet zich in om pesten te stoppen. Hierbij richten zij zich vooral op voorlichting. De website richt zich op zowel kinderen, jongeren, ouderen en professionals. Naast veel informatie over het onderwerp pesten, kun je hier lessugesties downloaden en gastsprekers boeken voor bijvoorbeeld een ouderavond, lezing of workshop.

5. Mediawijsheid.nl

https://www.mediawijsheid.nl/onlinepesten/
Op deze site vind je onder andere een overzicht van lesmateriaal over online pesten, nieuwsitems en praktische documenten voor je school, zoals een Actieplan sociale veiligheid op school en een Nationaal Onderwijsprotocol Pesten. Ook vind je antwoord op veel gestelde vragen als: Wat is een goed anti-pest programma, is er een les over online omgangsvormen of netiquette? Tevens is het overzicht met video’s over online pesten handig voor je als docent om te gebruiken in je les.

Heb je zelf nog goede tips voor websites die over dit thema gaan? Deel ze in een reactie hieronder.

bron afbeelding: Phonesherrif.com


◀ Terug naar thema overzicht