Zo lok jij online reacties uit!

In mijn vorige blog ‘Mediawijsheid: welke rol neem jij in op sociale media?’ ben ik ingegaan op de posities die je online in kunt nemen aan de hand van het OVK-model van de Transactionele Analyse. Maar hoe komt het dat sommige online berichten veel reactie uitlokken?

In deze blog leg ik aan de hand van het OVK-model uit hoe de communicatie verloopt vanuit de verschillende posities: ouder, volwassene en kind. Door het innemen van een bepaalde positie kun je anderen uitlokken om te reageren. Het ouder-volwassenen-kind model is een instrument voor jezelf en leerlingen dat helpt om bewuster online reacties te posten.

Hoe reageer jij online?

Er kan op veel verschillende manieren gecommuniceerd worden online. Aan de hand van twee voorbeeld Facebookberichten kun je twee belangrijke communicatievormen, ook wel transacties genoemd binnen de Transactionele Analyse, herkennen. In welke herken jij jezelf?

Vanuit dezelfde rol communiceren

Sophie Bolle vraagt via Facebook of iedereen haar bericht wilt delen voor een spreekbeurt over social media. Er komen veel reacties op haar bericht zoals ‘Gedeeld in Uithoorn’ en ‘succes’. Dit is een voorbeeld van een effectieve manier van communiceren. Sophie neemt een volwassene positie in en krijgt van iedereen ook vanuit dezelfde rol een reactie terug.  Dit wordt ook wel complementaire transactie genoemd binnen Transactionele Analyse. 

Het voorbeeld van het Facebook bericht van Guusje Termaten heb ik in mijn vorige blog ook al gebruikt. Guusje vraagt net als Sophie of iedereen haar bericht wil delen voor een spreekbeurt over sociale media. Renate gereageerd enthousiast op haar bericht en geeft o.a. meer informatie over waar ze vandaan komt. Dit doet ze vanuit een positie als Vrije Kind. Ze geeft namelijk spontaan meer informatie, terwijl dit niet aan haar is gevraagd. Ze houdt hiermee geen rekening met wat eigenlijk de vraag van Guusje is. Dit zorgt ervoor dat Wytze vanuit een positie als Kritische Ouder zijn haar veroordeelt.  Uiteraard zorgt de reactie van Wytze dat anderen hier reacties op gaan geven vanuit de verschillende posities.

De reacties op het Facebook bericht van Guusje is een voorbeeld een gekruiste transactie waarbij de ingenomen posities niet overeen komen. Deze manier van communiceren met elkaar is niet effectief. Dit zie je in het bovenstaande voorbeeld terug, doordat de reacties niet meer over het bericht van Guusje gaan.

Hoe ga jij de volgende keer iets posten?

Gebruik het OVK-model om eerst bewust te worden van welke positie je eigenlijk wil innemen én of dit zorgt voor effectieve communicatie. Een tip voor leerlingen: de rol als volwassene kun je altijd innemen, want in deze positie heb je geen oordeel maar ben je neutraal. Hierdoor nodig je de anderen uit om een complementaire transactie aan te gaan.

Bron afbeelding: Webdesign Schapers


◀ Terug naar thema overzicht