Onderwijsgroep Buitengewoon druk bezig met de toekomst

Meerdere migraties die naast elkaar lopen: het klinkt allemaal heel ingewikkeld en spannend, maar met de juiste ondersteuning is er geen vuiltje aan de lucht. Bij Onderwijsgroep Buitengewoon, gespecialiseerd in (voortgezet) speciaal onderwijs en praktijkonderwijs, kunnen ze hier inmiddels wel over meepraten. Van Windows 7 naar Windows 10, cloudplatform Azure én Intune: samen met IT-Workz wordt de ICT-inrichting van de onderwijsorganisatie grondig aangepakt.

Binnen Onderwijsgroep Buitengewoon wordt aan verschillende leeftijdscategorieën lesgegeven. Op zeven scholen verzorgt de onderwijsgroep zowel speciaal onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs als praktijkonderwijs aan kinderen en jongeren tot en met 21 jaar. “Er wordt lesgegeven aan leerlingen met (meervoudig) ernstige beperkingen, en aan kinderen met gedrags- en leerproblemen”, legt Pascal Marcelis uit. Hij is beleidsmedewerker ICT en Functionaris Gegevensbescherming (FG) bij Onderwijsgroep Buitengewoon. In totaal krijgen zo’n 900 kinderen les bij de onderwijsgroep, verzorgd door 310 medewerkers.

Verschillende migraties in de pijplijn

Bij Buitengewoon zitten momenteel verschillende migraties in de pijplijn. Van Windows 7 naar Windows 10 en van de private cloud van IT-Workz naar Azure, de public cloud van Microsoft. “Daarnaast willen we mobiele devices meer in eigen beheer houden met behulp van InTune en breiden we het gebruik van Office 365 verder uit. Dit doen we door een portal, die momenteel op een oude SharePoint-server draait, naar Office 365 over te zetten.” Veel verschillende projecten dus, waar Buitengewoon sinds kort – na ongeveer een jaar inventariseren, overleggen en vormgeven – de blauwdruk voor klaar heeft liggen. Marcelis: “Op basis daarvan gaan we de projecten uitvoeren.”

Meervoudige migraties - en dus ook verschillende aanleidingen om stappen te gaan zetten, zo legt Marcelis uit. De migratie naar Windows 10 zat er hoe dan ook al aan te komen, want Windows 7 is inmiddels gedateerd en de ondersteuning vanuit Microsoft houdt er begin 2020 ook mee op. “We houden daarnaast de ontwikkelingen op het gebied van ICT in de maatschappij en het onderwijs goed in de gaten. In dat kader willen we minder afhankelijk zijn van leveranciers en meer schaalbaar gaan werken. Dat werkt handiger in Azure dan in een datacenter, waarin je je serverruimtes moet delen met andere bedrijven.” Schaalbaarheid, betaalbaarheid en flexibiliteit zijn de uitgangspunten van Buitengewoon.

“Lesgeven aan kinderen met gedragsproblemen of lichamelijke beperkingen vraagt om het anders inzetten van IT-apparatuur.”

Schaalbaarheid, betaalbaarheid en flexibiliteit

Door de dynamiek binnen de organisatie – waaronder locaties die gaan samenwerken met andere scholen – is flexibiliteit wenselijk. Marcelis: “We willen niet jaren vastzitten aan hetzelfde bedrag, maar minder betalen wanneer bijvoorbeeld een locatie verhuist en ICT-faciliteiten van de andere school gaat gebruiken.” Met de nieuwe constructie die Buitengewoon klaar heeft liggen, is dat mogelijk.

Lesgeven aan kinderen met gedragsproblemen of lichamelijke beperkingen vraagt om het anders inzetten van IT-apparatuur. “We kunnen niet zomaar ergens een pc neerzetten. Daarnaast maken we gebruik van bijzondere applicaties, waarbij kinderen met hun hoofd door de leeromgeving navigeren in plaats van met een muis en een hand. We kunnen dus niet altijd voor de standaardoplossing kiezen, maar moeten ervoor zorgen dat onze leerlingen op andere manieren ook aan de slag kunnen.” Een voordeel is dat IT-Workz en Onderwijsgroep Buitengewoon al jarenlang samenwerken: bij het opzetten van de verschillende projecten wordt rekening gehouden met de behoeften van Buitengewoon.\

    

Adoptieproces vergt aandacht

De blauwdruk ligt klaar, nu is het zaak om met concrete vervolgstappen de medewerkers van Buitengewoon mee te nemen. “Draagvlak is er wel. Onze collega’s hebben vertrouwen in hoe wij zaken aanpakken, maar ze hebben wel behoefte aan wat uitleg. We willen bijvoorbeeld meer gebruikmaken van Office 365: dat vraagt van hen ook weer om een andere manier van werken. Een deel van onze medewerkers is daar wel al klaar voor, maar er zal zeker een deel zijn dat daar wat meer hulp bij nodig heeft.” Hen trainen, de mogelijkheid bieden om hun zorgen te uiten en daar direct een oplossing voor aandragen: ook het adoptieproces vraagt de nodige aandacht. Van het ICT-team, van de locaties en van IT-Workz.

Bij de migraties richting Windows 10, InTune en Azure is Buitengewoon afhankelijk van de expertise van IT-Workz, maar zelf hebben ze de verschillende onderdelen ook goed in kaart. Marcelis: “We moeten er samen vooral voor zorgen dat de gebruikers zo min mogelijk hinder ondervinden en dat ze juist de vruchten plukken van onze ICT-transitie, met name wat betreft Office 365.” Goed analyseren, testen en pas de knop omzetten wanneer het werkt: dat zijn de uitgangspunten van de gefaseerde aanpak van Buitengewoon en IT-Workz.

“We willen niet jaren vastzitten aan hetzelfde bedrag, maar minder betalen wanneer bijvoorbeeld een locatie verhuist en ICT-faciliteiten van de andere school gaat gebruiken.”

Identity Management

Ook op het gebied van Identity Management staan er de nodige zaken op stapel, geeft Marcelis aan. “We willen steeds meer rechten op basis van functie, rollen en taken proberen te automatiseren. Wanneer iemand bij ons in dienst treedt, willen we dat diegene vanuit zijn of haar functie als docent ook de juiste rechten krijgt, bijvoorbeeld binnen het leerlingvolgsysteem. Mocht een medewerker weer uit dienst gaan, dan zouden we het liefst zien dat ook de rechten in bijvoorbeeld het leerlingvolgsysteem automatisch verdwijnen. Ook in het kader van de AVG is dit belangrijk. Dat proces is momenteel nog niet geautomatiseerd.” Voor de leerlingen geldt dat ze met één inlog toegang krijgen tot zoveel mogelijk applicaties. “Dat is nu al deels mogelijk, maar dit willen we verder perfectioneren.”

Werk aan de winkel dus. Het uitgebreide palet aan medewerkers van IT-Workz – waaronder accountmanagers, technische applicatiebeheerders, servicedeskmedewerkers, eerste- en tweedelijnsondersteuning – gaat er in ieder geval alles aan doen om de migraties succesvol te laten verlopen.

Wil je meer informatie over Azure cloud of Identity Access oplossingen?

Steeds meer onderwijsinstellingen stappen over naar de Azure cloud en combineren dit met automatisch toewijzen van rechten obv functie, rollen en taken. Wat maken deze oplossingen zo interessant? Lees het via de onderstaande buttons.

 

AZURE CLOUDOPLOSSING


◀ Terug naar thema overzicht

Heb je vragen over dit onderwerp?
Neem dan contact met ons op via de onderstaande button.

Naar contactformulier