Een logische stap en logische partners

Medio november 2018 werd bekend dat SLBdiensten IT-Workz overneemt. IT-Workz helpt scholen in het vo, mbo en vmbo met de invoering van ICT-oplossingen. Er werken zo’n 100 medewerkers. “Een logische stap en jullie zijn logische partners.” Dat was de eerste reactie van onze klanten, aldus Jan Broeken, directeur van IT-Workz. Samen met Jeroen Borgsteede, directeur van SLBdiensten, vertelt hij over de samenwerking. Wat gaat het onderwijs ervan merken?

IT-Workz is een ICT-dienstverlener die geworteld is in de onderwijsmarkt. Het bedrijf startte zo’n elf  jaar terug als Dienst ICT van ROC West-Brabant. Dit ROC groeide door de jaren heen naar een totaal van 25.000 vmbo- en mbo-leerlingen, waardoor ook de afdeling ICT steeds verder groeide. “De technologische ontwikkelingen gingen razendsnel in die tijd, waardoor de afdeling niet alleen kwantitatief maar ook kwalitatief moest groeien. Terwijl het in die tijd – we spreken over 2007 – erg lastig was om goede mensen te vinden en behouden”, legt Broeken uit. 

Daarom werd IT-Workz opgericht, dat niet alleen voor ROC West-Brabant, maar ook voor andere onderwijsinstellingen aan de slag ging. Het had tot gevolg dat IT-Workz makkelijker nieuwe medewerkers kon aantrekken en kon opschalen: “Per discipline konden we opeens drie mensen aanbieden in plaats van één. Sinds die tijd zijn we gegroeid van 45 medewerkers naar bijna 100 en werken we in heel Nederland voor scholen in het vmbo, mbo en vo. Grote opdrachtgevers zijn onder meer Horizon College, Regio College, SOML, KSE en de Veluwse Onderwijsgroep.

Vier trends

IT-Workz biedt de scholen ICT-dienstverlening voor het totale ‘ICT-park’. Dat varieert van het complete ICT-beheer tot tweedelijns en derdelijns ondersteuning en alles wat er tussen zit. IT-Workz heeft in het bijzonder veel kennis van Microsoft-technologie, die door vrijwel alle scholen in Nederland gebruikt wordt. Vier ontwikkelingen springen eruit voor Broeken. “Allereerst hebben we veel onderwijsinstellingen geholpen met de migratie naar Microsoft Azure. We waren de eerste die een onderwijsinstelling helemaal overzette naar de cloud met behulp van Azure. Daar is op dit moment ook veel vraag naar bij scholen.”

Ook Identity Management is een belangrijk aandachtspunt voor IT-Workz. “Het belangrijkste aspect daaraan is dat door identity management het eigenaarschap weer bij de bron komt te liggen. Wanneer een leerling niet kan inloggen, wordt de ICT-afdeling vaak boos aangekeken, terwijl het eigenlijk de taak van de leerlingenadministratie is om de toegangsrechten van de leerling te regelen. Hetzelfde geldt voor de medewerker die niet kan inloggen en niet bij de bestanden kan. Als het identity proces goed is ingeregeld, valt dit onder de verantwoordelijkheid van de hrm-afdeling, omdat het personeelslid niet of onjuist is geregistreerd en dus niet onder de verantwoordelijkheid van de ICT-afdeling. Dit gehele proces heet identity management en dat faciliteren wij voor veel onderwijsinstellingen.” Identity management is elementair voor het goed  en soepel inzetten van ICT binnen de school.

Een derde beweging heeft betrekking op devices. Veel scholen gaan nu richting bring your own device (BYOD). “Dat klinkt heel leuk, maar als je als docent voor de klas staat en de helft van je leerlingen kan niet inloggen, heb je een probleem. Doordat iedereen verschillende devices gebruikt, is het beheer ervan een stuk lastiger. Bij BYOD kunnen leerlingen in principe met alle typen devices binnen de school werken: van Google Chromebook tot Apple- en Microsoft-apparaten, van goedkoop tot heel duur. Om enigszins te standaardiseren geven veel scholen de voorkeur aan choose your own device (cyod), waarbij leerlingen de keuze hebben uit enkele devices. Met mobile device management regelen we dit allemaal.”

De vierde bedrijfsdiscipline komt voort uit de onderwijsroots van het bedrijf: de afdeling Onderwijs en Consultancy. IT-Workz adviseert onderwijsinstellingen over de inzet van IT. “Dat noemen we daarom ook liever ET, Educational Technology. Onze onderwijskundigen begeleiden scholen met de adoptie van IT en spelen in op de vragen die leven bij hen. Onderwijsinstellingen vinden het ingewikkeld: wat moeten we wel en wat juist niet doen? Het gebruik van iPads is bijvoorbeeld niet wat men ervan verwachtte of ze halen niet het maximale uit Office 365. Wij helpen hen daarmee.”

Jeroen Borgsteede herkent de trends die Broeken noemt. “Voor scholen wordt het leven niet eenvoudiger; de complexiteit en de verantwoordelijkheden die daarbij horen nemen toe. Ze moeten meegaan met de laatste technologische ontwikkelingen, terwijl hun gebruikerspubliek bestaat uit minderjarigen. Wij kregen van scholen die licenties bij ons afnemen steeds vaker vragen zoals ‘kun je ons helpen om keuzes te maken voor de inzet van technologie?’ Met onze nieuwe collega’s en hun knowhow kunnen we klanten die dat willen nu verder helpen. IT-Workz is niet zomaar een IT-onderneming; ze zijn echt helemaal op het onderwijs gericht, net als wij. Er werken veel mensen met een onderwijskundige achtergrond. Dat is een enorme plus. Ze hebben de knowhow in huis om scholen echt verder te helpen.”

IT-Workz had in de ROC-tijd al contact met SLBdiensten over licenties. Ook werkten beide bedrijven al samen op de leermiddelenmarkt aan de MBOwebshop, binnenkort ook gevolgd door de VOwebshop. “Een heel dynamische markt, waar op dit moment veel gebeurt. Dan is het fijn en handig om je wat dichter naar elkaar toe te organiseren. IT-Workz behoudt haar eigen klanten, identiteit en locatie. Samen kunnen we echter nog meer waarde toevoegen voor klanten,” oordeelt Borgsteede.

Match snel gemaakt

Andersom geldt dat ook SLBdiensten als geroepen kwam voor IT-Workz. Broeken: “Wij waren toe aan de volgende stap. Tot op heden hadden we de focus op het beroepsonderwijs. Wij zochten een partner die vertrouwd is met het onderwijs en ook alle vo- en vmbo-scholen goed kent. Omdat we beiden uit het onderwijs komen, hebben we hetzelfde dna en was de match snel gemaakt. Het onderwijs kent een andere dynamiek dan een commerciële omgeving: het langetermijnperspectief is het belangrijkste. Onze klanten kennen SLBdiensten allemaal. We kregen van hen alleen maar positieve reacties: ‘een logische stap en jullie zijn logische partners’.”
Is er dan ook sprake van verplichte winkelnering? Moeten scholen die licenties afnemen bij SLBdiensten voor het beheer van hun software kiezen voor IT-Workz? “Zeker niet”, zegt Borgsteede. “Zij kunnen met hun vertrouwde partij blijven werken. Het is echter wel fijn dat we bij vragen die verder gaan dan licenties en trainingen met IT-Workz een uitstekend IT-bedrijf kunnen aanbieden. We hebben een hele groep mensen erbij met een gedegen knowhow van toeleveranciers en van wat er reilt en zeilt binnen scholen. Op die manier kunnen we scholen nog beter helpen.

Hoe is het nieuws opgepakt binnen de bedrijven? Broeken: “Binnen IT-Workz was er in eerste instantie wat onrust. Collega’s voelden dat er wat aan de hand was. Toen de naam SLBdiensten bekend werd, klonk er echter een spontaan applaus. Het nieuws is heel warm ontvangen.” Borgsteede beaamt de positieve ontvangst: “Aan onze kant geldt hetzelfde. Alle collega’s zijn geïnformeerd en zien de 1+1= 3 gloren aan de horizon.”


◀ Terug naar thema overzicht

Heb je vragen over dit onderwerp?
Neem dan contact met ons op via de onderstaande button.

Naar contactformulier