Onderwijs in een kunstmatig intelligente wereld

Hoe ga je als directeur of ICT-verantwoordelijke om met alle nieuwe technologische ontwikkelingen, zoals kunstmatige intelligentie? In het ‘Technologiekompas voor het onderwijs’ van Kennisnet dat vorige maand is gepubliceerd, worden de belangrijkste trends en ontwikkelingen beschreven. Welke richting moeten we op met het onderwijs volgens Kennisnet?

Wat is het Technologiekompas?
Het Technologiekompas geeft de samenhang weer tussen alle technologische ontwikkelingen en de impact hiervan op het onderwijs de komende jaren. Hier wordt de hype cycle en Benefit Map voor gebruikt. Het doel van het rapport is om het onderwijs te helpen om onderbouwde keuzes te maken op het gebied van ICT.

In het kort: Hype Cycle en Benefit Map
De Hype Cycle brengt in kaart hoe een nieuwe technologie zicht ontwikkelt van belofte tot geaccepteerd product. In het technologiekompas wordt een tweejaarlijkse momentopname opgenomen waarin duidelijk wordt in welke mate producten relatief volwassen zijn en wat potentiële producten in de toekomst zijn. De Hype Cycle helpt schoolbesturen om op het juiste moment de technologie te gaan gebruiken.  

 

De Benefit Map is een matrix waarmee duidelijk wordt in welke mate er draagvlak is in de school voor de ICT-middelen. Hoe meer draagvlak vanuit alle doelgroepen hoe vlotter de implementatie zal gaan verlopen. De Benefit Map kun je gebruiken om te kijken in hoeverre je huidige ICT-middelen op elkaar zijn afgestemd en welke middelen in de toekomst dit gaan versterken.

  

De belangrijkste inzichten

Er worden verschillende belangrijke trends en ontwikkelingen genoemd in het Technologiekompas van 2019-2020, waaronder internet of things en big data. De twee belangrijkste ontwikkelingen zijn in aparte hoofdstukken beschreven:

  • Adaptief leermateriaal

Er zijn veel ontwikkelingen gaande op het gebied van het aanbieden van adaptief leermateriaal. Er ligt met name nog een grote uitdaging om op alle vakgebieden overall maatwerk aan te bieden. De samenwerking tussen scholen, ontwikkelaars en leveranciers is hierin nodig. Maar over niet al te lange tijd zal een schooldag er heel anders uit gaan zien. Dit komt met name omdat de leraar veel gerichter onderwijs kan gaan verzorgen op basis van de verkregen data uit gemaakte opdrachten van leerlingen.

  • Kunstmatige intelligentie

Artifical intelligentie oftewel kunstmatige intelligentie ontwikkelt zich op dit moment in een rap tempo. Kunstmatige intelligentie is een concept waarbij machines denkkracht gebruiken die ons mensen ondersteund. Zaken als redeneren, plannen, leren, en begrijpen zijn vaardigheden die toepasbaar zijn. Voorbeelden van huidige kunstmatige intelligentie toepassingen zijn bijvoorbeeld zelfrijdende auto’s en een telefoon assistent. Er is nog een lange weg te gaan, maar kunstmatige intelligentie zal in de toekomst grote gevolgen hebben voor onze maatschappij en daarmee ook voor het onderwijs. Denk hierbij aan het aanpassen het curriculum, omdat bepaalde basiskennis zoals het opdreunen van de tafels niet mee relevant is. Ook biedt kunstmatige intelligentie mogelijkheden om leerlingen te ondersteunen in het leerproces in de brede ontwikkeling.

Acties voor het onderwijs

De verwachting is dat adaptief leermateriaal binnen nu en enkele jaren geïmplementeerd is in het onderwijs. Kennisnet geeft in drie actiestappen aan hoe adaptief werken gerealiseerd kan worden:

  1. Bepaal waar je staat, waar je naar toe wilt en hoe je daar komt

Je start als school vanuit de visie op onderwijs. Hoe willen jullie dit vormgeven? En hoe kan ICT jullie hierin ondersteunen? Op basis van al deze ideeën kunnen jullie een gerichte roadmap en een implementatieplan opstellen over hoe jullie de komende jaren maatwerk gaan implementeren. Houd hierbij rekening met het kiezen voor de juiste middelen die aansluiten bij jullie onderwijsvisie én docenten die geprofessionaliseerd worden om dit goed toe te passen in de praktijk.   

  1. Ga op reis en stel indien nodig je ambities bij

Start met het inzetten van adaptieve leermiddelen om ervaringen met elkaar op te doen. Bespreek deze ervaringen regelmatig, zodat je gezamenlijk continu het proces kunt optimaliseren

  1. Regel de randvoorwaarden voor je reis

Om te starten is het belangrijk dat de ICT-infrastructuur goed staat. Zorg dat o.a. WiFi, devices en Mobile Device Management geregeld is. Hierdoor zal de gebruikerservaring niet worden vertroebeld.

Meer informatie?

Benieuwd geworden naar het Technologiekompas? Deze is te downloaden via de website van Kennisnet. Heb je daarnaast vragen over hoe je ICT, zoals hoe je adaptief leermateriaal goed implementeert in je onderwijs? Neem dan gerust contact met me op en ik bespreek graag de mogelijkheden.

 

 

 


◀ Terug naar thema overzicht

Heb je vragen over dit onderwerp?
Neem dan contact met ons op via de onderstaande button.

Naar contactformulier