IAM-expert Willem Brons: “Wij knopen alle losse touwtjes aan elkaar”

Als er één aspect cruciaal is bij het veilig en moeiteloos met elkaar kunnen samenwerken op afstand, is het wel gedegen Identity en Access Management (IAM). Nu binnen het onderwijs het stof –opgeschud door de coronacrisis– langzaam maar zeker begint neer te dalen, komt er een volgende uitdaging bij. Het Educatieve Content Keten iD (ECK iD) wordt als identifier namelijk verplicht gesteld voor het bestellen en koppelen van digitale leermiddelen. Willem Brons, expert IAM bij IT-Workz, vertelt hier meer over: “Op welke school je ook zit of welke opleiding je ook volgt, de leermiddelen waar je als leerling recht op hebt, moeten overal beschikbaar zijn”

De dynamiek binnen onderwijsinstellingen is vanuit IT-perspectief vrij uniek. Sowieso is de verscheidenheid aan type gebruikers groot: van leerlingen tot docenten en van onderwijsbestuurders tot de facilitaire dienst. Maar ook het aanbod van onderwijsproducten is divers. Probeer alle applicaties en systemen maar eens aan elkaar te koppelen, zodat iedereen (leerlingen én medewerkers) de benodigde toegang en rechten krijgt. Met behulp van gedegen Identity en Access Management (IAM) wordt dit geautomatiseerd geregeld en veranderen accounts, inloggegevens en toegangsrechten met de leerlingen en onderwijsmedewerkers mee. Of zoals Willem Brons, expert IAM bij IT-Workz, het kort en bondig verwoordt: “Wij knopen alle losse touwtjes aan elkaar.”

Chaos voorkomen

Toen medio maart door het kabinet alle onderwijsorganisaties tot nader order werden gesloten, waren veel scholen al actief bezig met het nadenken en vormgeven van een degelijk Identity en Access Management. Brons: “Veel scholen waren gelukkig al behoorlijk ver met het inrichten van het onderwijs en hoe de technologie daarop moet aansluiten. Zij konden daardoor heel snel omschakelen en eenvoudig alle benodigde informatie op de juiste plaats krijgen.” Voor sommige onderwijsinstellingen kwam het kabinetsbesluit echter nog te vroeg: voor hen moesten als de brandweer oplossingen worden gevormd. “Plots moesten we voor iedereen Office 365-accounts aanmaken, hele klassen in Teams opzetten en oplossingen bedenken om het leren op afstand mogelijk te maken.”

Met het oog op het nieuwe schooljaar leverde die snelle aanpak nog wel enkele uitdagingen op. Leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar, velen beginnen aan hun middelbare school- of mbo-tijd, maar ook leraren wisselen van functie of onderwijsorganisatie. “Met een goede IAM-inrichting zorg je ervoor dat iedereen in de juiste Teams zit en bij de juiste documenten kan. Scholen die tijdens de coronacrisis in allerijl klassen en accounts hadden aangemaakt, moesten daar nog wel mee aan de slag. Anders zit een havo 2-leerling op 1 augustus nog steeds in hetzelfde leerjaar, in plaats van in havo 3. Dat is natuurlijk lastig samenwerken.”

Naar één identifier

Een bijkomend vraagstuk voor veel onderwijsorganisaties is hoe zij het Educatieve Content Keten iD (ECK iD) een plek gaan geven binnen hun leerlingenadministratiesystemen (LAS). Vanaf aankomend schooljaar wordt het ECK iD namelijk de primaire identifier voor het aanschaffen van lesmaterialen. Even ter opfrissing van het geheugen, wat houdt het ECK iD ook alweer in? Brons: “Vroeger waren leerlingen onder verschillende ‘identifiers’ bij de uitgevers bekend en waren de lesmaterialen waar zij recht op hebben op verschillende manieren gekoppeld. Denk aan het e-mailadres of een leerlingnummer. Dat gaat veranderen. Al die identifiers worden namelijk vervangen door het ECK iD: één nummer waarmee jouw leerlingen bij alle uitgevers en andere onderwijsdienstverleners bekend staan. Op deze manier voorkom je dat allerlei identiteitsgegevens worden uitgewisseld tussen scholen en aanbieders van educatieve content, zonder toestemming of medeweten van de leerling.”

Wat het grote verschil is met eerdere identifiers? Brons: “Die hingen samen met je onderwijsorganisatie. Het ECK iD overstijgt de scholen. Dit betekent dat je al je educatieve content – van lessen en licenties tot accounts voor websites en boeken – mee kunt nemen naar het volgende leerjaar, ook wanneer je van school of opleiding wisselt. Op welke school je ook zit of welke opleiding je ook volgt, de leermiddelen waar je als leerling recht op hebt, zijn op deze manier dus altijd beschikbaar”

Cruciaal omslagpunt

Scholen kunnen de ECK iD’s inmiddels verkrijgen via hun LAS of studenteninformatiesysteem (SIS). Wat onderwijsorganisaties nog meer moeten doen? Brons: “Allereerst moeten ze het ECK iD naast de oude identifier zetten. Er komt een omslagmoment, waarna het ECK iD leidend is. Dat moment wordt cruciaal: heb je als organisatie het ECK iD dan nog niet geïmplementeerd, dan zijn je leerlingen vanaf dat moment al hun gekoppelde educatieve content kwijt, qua toegang en voortgang.” Om dergelijke scenario’s te voorkomen, ondersteunt het publiek-private platform Edu-K door middel van het Programma Start Schooljaar organisaties in het vo en mbo om het ECK iD te implementeren.

Ook IT-Workz biedt het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs ondersteuning bij het invoeren van het ECK iD. “Wij kunnen helpen bij het ophalen van het ECK iD bij het leerlingvolgsysteem, dit koppelen aan de juiste leerlingen en ervoor zorgen dat dit bij de uitgevers terechtkomt. Geautomatiseerd, want dat moet je niet manueel willen doen. Je weet namelijk één ding zeker: waar men met de hand werkt, worden er fouten gemaakt.”

Werk aan de winkel

Met de start van het nieuwe schooljaar zijn de scholen weer open, maar onderwijs op afstand blijft noodzakelijk. Brons: “Onderwijsinstellingen hebben inmiddels behoorlijk wat processen aan de ‘nieuwe realiteit’ aangepast, maar alles wat ze met de hand hebben gedaan, moeten ze wel kunnen borgen.” Met het oog op de huidige leerlingen, maar ook kijkend naar nieuwe scholieren en medewerkers. “Veel functionaliteiten zijn onder druk toegevoerd: Teams, applicatiebeheer in Microsoft of Google. Maar sommige zaken zijn wel here to stay, dus die moeten alsnog goed worden geregeld.” Een goed ingericht IAM-proces is hierbij van groot belang.

Met Educational Identity Governance & Administration (edu-IGA) helpt IT-Workz jouw school bij het inrichten van het toegangsbeleid en het up-to-date houden hiervan. 

Vragen over Identity en Access Management, of hulp nodig bij het succesvol implementeren van ECK-iD op jouw school?

Neem dan contact op met onze collega Nathalie Ebbers via e-mail sales@it-workz.nl of telefonisch via 088-4896700. 


◀ Terug naar thema overzicht