Toekomstvaste DLWO voor De Rooi Pannen

Scholengemeenschap De Rooi Pannen zocht via een aanbestedingstraject een IT-partner voor het vormgeven van een digitale leer- en werkomgeving voor de leerlingen, docenten en ondersteunend personeel, waarbij gebruik wordt gemaakt van de functionaliteiten binnen de MS Azure en Office 365-omgeving. Wij zijn blij dat De Rooi Pannen de opdracht aan IT-Workz heeft gegund.

De dienstverlening bestaat uit de inrichting van een digitale leer- en werkplek (DLWO), de inrichting van documentmanagement en een adoptieprogramma. De basis van de oplossing wordt gevormd door de standaard bouwstenen van de Microsoft cloudomgeving waarmee De Rooi Pannen zich verzekerd ziet van een toekomstvaste en op marktstandaarden gebaseerde omgeving. Aanvullend op deze stevige basis biedt de DLWO Campuz365 van IT-Workz een uniform portaal voor het aanbod van zowel cloudapplicaties als traditionele (legacy)-applicatiesAan de hand van de identiteit, rol en groepsdeelname krijgen leerlingen en medewerkers een persoonlijkselectie gepresenteerd van onderwijsinformatie, applicaties, bestanden en samenwerkingsplatformen zoals Microsoft Teams. 

Ondanks de geautomatiseerde inrichting van het platform onderkent De Rooi Pannen het belang van de toepassing ervan in de dagelijkse leer- en werksituatie. IT-Workz ontwikkelt daarvoor een zorgvuldig adoptieprogramma, waarbij de visie op onderwijs en ICT vorm krijgt in de alledaagse praktijk en eindgebruikers intensief worden begeleid in dit proces.

We kijken uit naar onze vernieuwde samenwerking met Scholengemeenschap De Rooi Pannen!


◀ Terug naar thema overzicht

Stap 1

Vul het contactformulier in

Stap 2

Wij nemen binnen 24 uur contact me je op

Stap 3

We sturen de gewenste informatie toe, of plannen een afspraak in