Adoptietraject bij IT-Workz

Focus op


Eindgebruikers

Verandering begint bij


Draagvlak

Uitvoering en verzamelen


Feedback

Nieuwe technologie sterk omarmen

Schoolmedewerkers weten als geen ander hoe het is om te moeten veranderen. Om deze veranderingen tot een succes te maken, is het gezamenlijk omarmen van de nieuwe opzet een vereiste. Dit heet adoptie. Alleen met een succesvolle adoptie wordt de investering omgezet naar een meerwaarde voor het onderwijs en haar medewerkers. De praktijk wijst uit dat het voor scholen een lastig proces is om de adoptie te stroomlijnen met de feitelijke ICT-verandering. De betrokken schoolmedewerkers zijn hier immers al druk genoeg mee. Daarom helpt IT-Workz scholen met een zelf ontwikkeld adoptietraject. Dit traject loopt parallel aan het ICT-project, waarin de nieuwe inrichting gerealiseerd wordt.

 

De adoptie-aanpak van IT-Workz is tot stand gekomen met de kennis en ervaringen over veranderprocessen in het onderwijs en de adoptieadviezen van Microsoft. Het adoptietraject bestaat uit de modules ‘Envision’, ‘Onboarding’ en ‘Drive Value’ van de Microsoft Adoption Guide, die IT-Workz verder heeft uitgewerkt naar de onderwijsomgeving met vier verschillende fases

Fases adoptietraject IT-Workz

  • Investeren

  • Inspireren

  • Veilig leren

  • Uitbouwen


Wij zetten in het adoptietraject niet de technologie voorop, maar de medewerker die deze moet gebruiken. In vier opvolgende fases, te weten Inventariseren, Inspireren, Veilig Leren en Uitbouwen, worden de eindgebruikers meegenomen en voorbereid. Met de samengestelde adoptiewerkgroep die bestaat uit de beoogde ambassadeurs, wordt binnen de school afgestemd wat de komende veranderingen zijn, welke regels daarvoor gelden en wat er nodig is om eindgebruikers te inspireren. De benodigde communicatie wordt uitgewerkt en in het trainingsplan staat vervolgens beschreven welke ondersteuning aan de eindgebruikers wordt geboden.

 

Gezamenlijk wordt toegewerkt naar de livegang, die eventueel wordt vormgegeven met een inspirerende en praktische kick-off-bijeenkomst. Na de livegang is er voldoende aandacht voor het werken met de nieuwe omgeving en wordt het trainingsplan voortdurend aangepast naar de behoefte van de eindgebruikers.

 

Aan het einde wordt binnen de school bekeken of er behoefte is om door te groeien en de nieuwe omgeving uit te bouwen. Dit kan bijvoorbeeld door het gebruik te stimuleren, een nieuwe doelgroep toe te voegen of nieuwe functionaliteiten beschikbaar te stellen.

 

Wil jij dit ook? Neem dan contact op met IT-Workz.

Heb je vragen over dit onderwerp?
Neem dan contact met ons op via de onderstaande button.

Naar contactformulier