Educational Transformation Framework (ETF)

Effectief beleid, leiderschap en pedagogische transformatie

Heb je vragen, of zin in een kop koffie?

Petra vd Spek


Leiderschap & beleid


Modern lesgeven & Leren


Technologie blauwdruk

IT-Workz is ETF-partner van Microsoft

Steeds meer onderwijsinstellingen wereldwijd kiezen ervoor om hun visie op innovatie in het onderwijs te formuleren aan de hand van het Education Transformation Framework (ETF) van Microsoft. IT-Workz onderschrijft het belang van ETF.

 

 

 

 

 

Education Transformation Framework Microsoft

 

 

IT-Workz biedt scholen ondersteuning bij Leiderschap & Beleid met visie- en beleidsvorming op de inzet van ICT in zowel het primaire als het secundaire proces. Samen met de school pakken we vervolgens het adoptieproces op om te zorgen dat de gebruikers met deze visie de nieuwe manier van werken gaan omarmen en toepassen. 

 

 

ETF-inzet bij IT-Workz

  • Leiderschap & beleid: visie- en beleidsvorming op de inzet van ICT

  • Modern lesgeven & Leren: omarmen en toepassen van nieuwe manier van werken

  • Technologie Blauwdruk: faciliteren modern lesgeven en leren met techniek


ETF-inzet bij IT-Workz

 

 

 

Met ons advies kan de school het Modern Lesgeven & Leren verder vorm gaan geven. Onze grote technische expertise en ervaring in het onderwijs verzorgt de Technologie Blauwdruk waarmee we de digitale werk- en leeromgeving volgens de nieuwe visie kunnen laten aansluiten bij de werk- en onderwijsprocessen.

 

Wil je hier ook mee aan de slag? Neem dan contact op met IT-Workz.

Wil je meer informatie over ETF? Microsoft heeft een ETF e-book samengesteld.

Heb je vragen? Neem dan contact met ons op.

Petra vd Spek

consultant onderwijs en ICT