D-ECK

Educatieve uitgeverijen ontsluiten eenvoudig via D-ECK hun digitale leermiddelen.

Aansluiten op de Educatieve Leermiddelen Keten

Met de D-ECK, een web-toepassing, zijn educatieve uitgeverijen in staat om tegen acceptabele kosten conform de Kennisnet ECK 2.0 standaarden hun digitale leermiddelen te kunnen leveren.

De voordelen van D-ECK:

  • Eigentijdse distributie en toegang voor studenten

  • Gebaseerd op actuele Kennisnet ECK-standaard

  • Beschikbaarheid eigen licentiekantoor


Eenvoudige toegang en distributie van digitale leermiddelen

D-ECK helpt uitgeverijen te kunnen leveren via meerdere kanalen en hier vervolgens op basis van de Entree federatie toegang toe te kunnen verschaffen aan studenten en docenten. D-ECK is slim te integreren in uw eigen webshop, IT-Workz kan u daarbij ondersteunen.

D-ECK is een online softwaretoepassing, die door IT-Workz vanuit een beveiligde omgeving beschikbaar wordt gesteld. Het licentiekantoor en de bijbehorende services vormen het hart van deze cloudoplossing. In het licentiekantoor wordt alle informatie omtrent de licenties die door de uitgevers worden aangeboden vastgelegd. Uitgevers krijgen toegang tot het licentiekantoor waarin gegroepeerd rondom de drie thema’s accounts, artikelen en licenties functionaliteiten beschikbaar zijn.

Op basis van een service level agreement wordt D-ECK beschikbaar gesteld, zodat continuïteit, snelheid en beschikbaarheid zijn geborgd. Op basis van uw wensen wordt D-ECK gekoppeld aan de door u gewenste afzetkanalen, zoals bij webshops, uw eigen bestelomgeving, de bestelomgeving van school of die van distributeurs.

Door gebruik van de Kennisnet standaard ECK Distributie en toegang vormen scholen, leermiddelendistributeurs, softwareleveranciers en educatieve uitgeverijen een keten waarin leermiddelen besteld, betaald, geleverd en gebruikt worden. Deze keten is gebaseerd op onderliggende afspraken over berichtuitwisseling. Steeds meer scholen ervaren de voordelen van ECK: er zijn geen vouchers, aparte accounts en wachtwoorden meer nodig. Vanuit deze optiek wordt de ondersteuning van de ECK-standaard vanuit educatieve uitgeverijen een belangrijk onderdeel in de keuze van digitale leermiddelen. Het in eigen huis ontwikkelen en onderhouden van een ECK-voorziening is voor kleine en middelgrote educatieve uitgeverijen een kostbare investering. D-ECK is daarentegen snel toe te passen en kent een aantrekkelijk eigentijds prijsmodel.

Heb je vragen? Neem dan contact met ons op.

Bezoekadres

Ecustraat 9a

4879 NP, Etten-Leur

Nederland

Routebeschrijving

Postadres

Postbus 348

4870 AH, Etten-Leur

088 - 489 6700 info@it-workz.nl