Managed services

ICT die werkt!

IT-Workz kan de zorg voor uw ICT-omgeving gedeeltelijk of volledig voor u uit handen nemen. Wij adviseren, begeleiden, implementeren en ondersteunen uw ICT-omgeving. Onze beheerdiensten zorgen ervoor dat uw ICT- infrastructuur de onderwijsprocessen optimaal blijft ondersteunen en de continuïteit gewaarborgd blijft. Met onze oplossingen op het gebied van server-, netwerk-, identiteit- en werkplekbeheer kunt u zich maximaal concentreren op uw kernactiviteiten.

De voordelen van uitbesteden:

  • Beheer op afstand

  • Stabiele ICT-infrastructuur

  • Capaciteit continu beschikbaar


Serviceverlening en proactief beheer

De continuïteit van het onderwijsproces moet te allen tijden worden gewaarborgd. Dit betekent dat de focus in de serviceverlening niet alleen moet liggen op het up- en running houden van de IT-infrastructuur. Ook zaken als het Digibord dat steeds “niet lekker verbindt” of de lange aanmeldtijd bij twee docenten is minstens zo belangrijk. We willen immers voorkomen dat er waardevolle onderwijstijd verloren gaat of dat de ondersteunende diensten vastlopen.

IT-Workz bedient enkel het onderwijs en al onze medewerkers hebben een sterke affiniteit met de onderwijspraktijk. Hierdoor voelen wij aan wanneer een melding dringend is, ook als het “slechts” die ene medewerker betreft. Wij kunnen putten uit jarenlange gezamenlijke kennis en ervaring met het onderwijs. Wij maken dan ook doeltreffend gebruik van onze opgebouwde knowledge-base en trendanalyses. Daardoor worden incidenten en onderliggende problemen snel herkend en verholpen met bekende en bewezen oplossingen.

Naast een onderwijsgerichte serviceverlening zijn wij gespecialiseerd in het proactief beheren van omvangrijke en complexe IT-infrastructuren, datacenter-oplossingen en devices, applicaties en leermiddelen. Ook op het gebied van identity-management beheren wij dagelijks een enorme hoeveelheid accounts en koppelingen met bron- en doelsystemen. Wij hebben ons proactief beheer ingericht op basis van de ITIL-methodiek en maken bewust gebruik van keten-monitoring, business intelligence en onze diepgaande kennis van IT-oplossingen in het onderwijs. IT-Workz zorgt simpelweg dat de techniek continu perfect aan blijft sluiten op de behoeften van de onderwijspraktijk.

Onze dedicated architectuur afdeling “Strategy and Design“ en de vele innovatieve projecten die jaarlijks worden uitgevoerd zorgen ervoor dat elke medewerker op hoogte is van de laatste mogelijkheden. Azure, Intune, Office365 of Windows10S; wij hebben het al geruime tijd in beheer en praten u er graag over bij.

3 belangrijke voordelen:

1. Al onze medewerkers hebben sterke affiniteit met de onderwijspraktijk

2. Proactief beheer op basis van keten-monitoring, trendanalyse en ervaring

3. Ondersteuning van de IT-manager, ook tijdens beleid- en planvorming


IT-management

De rol van IT-managers in het onderwijs verschuift in een ongekend tempo van (technisch) manager naar professioneel inkoper. Door de vele verplichte uitbestedingen wordt contract- en keten-management steeds belangrijker. Stond vroeger de eigen kennis en het creëren van gunstige prijsafspraken centraal, vandaag de dag verwacht het bestuur vooral een strategische bijdrage aan de onderwijsdoelstellingen en een beperking van de onderwijsrisico’s. IT-Workz kan IT-managers op tijdelijk basis ondersteunen bij het opzetten van deze processen of juist tijdelijk ontzorgen op andere managementtaken. Zo wordt voor veel klanten het change- en probleem-management proces overgenomen en fungeert IT-Workz als “Single point of contact” naar andere IT-leveranciers.

De consultants en interim-managers van IT-Workz ondersteunen stichtingen ook op het gebied van visievorming en beleidskeuzes. Samen met docenten, de eigen ICT-afdeling en het CMT creëren wij in deze trajecten een mooi vertrekpunt voor de verdere professionalisering en ontwikkeling van de onderwijsgerichte IT-omgeving. Vervolgens zetten wij deze ambities om in concrete plannen en beleid. Zo kan elke school samen met zijn IT-manager op een strategische en duurzame manier de juiste IT-keuzes maken en overtuigend presenteren in een doeltreffend IT-beleidskader of inkoopbeleid.

           

Heb je vragen over dit onderwerp?
Neem dan contact met ons op via de onderstaande button.

Naar contactformulier